Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Eines

Eines

Durant el transcurs del projecte Rockrisk i RockModels s'han generat diverses eines per a la comprensió i modelització dels despreniments rocosos fragmentaris i la seva interacció amb les estructures exposades. En aquest apartat es presenten breument algunes d'aquestes eines així com exemples de resultats obtinguts.

 

RockGIS és un programa de simulació tridimensional de despreniments rocosos en un entorn GIS. Aquest programa inclou un mòdul de fragmentació (Rockfall Fractal Fragmentation Model, RFFM) que permet considerar aquest fenòmen en les simulacions per a millorar els analisis de perillositat necessaris per a la quantificació del risc degut als despreniments rocosos. A continuació es mostra un exemple de gràfica de freqüència de pas de blocs a Coll de Pal (Bagà, España) considerant la possibilitat de fragmentació (dreta) i sense considerar-la (esquerra). Els resultats tant en abast com en freqüència de pas difereixen significativament.

Descarrega el programa i documentació Visualitza el vídeo d'una aplicació pràctica


Referències

Matas G., Lantada N., Corominas J. , Gili J.A., Ruiz-Carulla R., Prades A. (2017).  RockGIS: A GIS-based model for the analysis of fragmentation in rockfalls. Landslides 14(5), 1565-1578. DOI.doi:10.1007/s10346-017-0818-7. The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/s10346-017-0818-7. Document

Matas G. (2020) Modelling fragmentation in rockfalls. Tesis doctoral del programa de Ingeniería del Terreno. Dpto. de Ingeniería de Ingeniería Civil y Ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya. UPC-BarcelonaTech). Document

Matas G., Lantada N., Corominas J., Gili J.A., Ruiz-Carulla R., Prades A. (2020) Simulation of full-scale rockfall tests with a fragmentation model. Geosciences, 10 (5), 168, Special Issue "Rock Fall Hazard and Risk Assessment(abrir en una ventana nueva)" https://doi.org/10.3390/geosciences10050168 

 

 

El Rockfall Fractal Fragmentation Model (RFFM) ha estat implementat en Excel amb l'objectiu de calibrar els paràmetres del model i observar el seu comportament. A partir d'una distribució de blocs de sortida (IBSD) es calcula la distribució de blocs que podria generar-se en un despreniment rocós en funció de diferents graus de fragmentació controlats pels paràmetres del model. La utilització de dades reals mesurades en el dipòsit permeten la calibració dels paràmetres. Aquesta eina es pot DESCARREGAR AQUÍ.

Per a més informació o per citar, consulteu l'article: Ruiz-Carulla, R., Corominas, J. & Mavrouli, O.  A fractal fragmentation model for rockfalls. Landslides (2016) doi:10.1007/s10346-016-0773-8 Full paper Editorial version http://rdcu.be/mncX

RFFM_okweb.png

 

 

RockDamage és una eina de càlcul de corbes de fragilitat en un entorn Excel per a murs de maçoneria afectats per impactes de blocs rocosos. Les corbes de fragilitat expressen la probabilitat de superar un cert nivell de dany per a un edifici (p.ex. baix, moderat o alt en funció de la seva extensió sobre la superfície de la paret), per magnitud/intensitat creixents d'una acció externa. La avaluació probabilística del comportament d'un mur de maçoneria inclou dos tipus d'incerteses, respecte a (i) la tipologia: ample de la paret i resistència a tracció i (ii) les propietats de l'impacte del bloc rocós: velocitat i volum. Aquesta eina i el seu corresponent manual es poden DESCARREGAR AQUÍ.