Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Projecte RockRisk 2014-2016 / Objectiu 2

Determinació de la fragmentació de masses rocoses i integració en l'anàlisi de propagació de despreniments.

Les variables que afecten la fragmentació d'una massa rocosa durant un despreniment són nombroses, fent de la seva modelització una tasca complexa. Les més rellevants són la resistència de la roca i de les juntes presents en la massa despresa, la capacitat d'absorció d'energia del terreny, el volum total de massa despresa i les característiques de l'impacte com l'alçada de caiguda lliure i l'angle d'impacte. Definim els següents objectius i hipòtesis de partida:

- Desenvolupament de tècniques per a l'obtenció de la distribució de blocs "in situ" al massís rocós, abans de despendre's (In situ Block Size Distribution, IBSD). Aquestes es basaran en la caracterització de les discontinuïtats presents al massís sobre models tridimensionals de la paret rocosa obtinguts mitjançant tècniques fotogramètriques. Per poder abastar zones de molt difícil accés i reduir el risc associat a realitzar tasques de camp en zones exposades a despreniments rocosos, s'empraran vehicles aeris no tripulats (UAV / drons / RPAS) que capturen les imatges necessàries.

 

- Obtenció de distribucions de mides de blocs produïdes per despreniments rocosos. Realitzarem inventaris de despreniments on mesurem la distribució les mides dels blocs dipositats (Rockfall Block Size Distribution, RBSD), amb l'objectiu de comparar-la amb la IBSD. La comparació entre la IBSD i la RBSD pot usar-se com a indicador del grau de fragmentació produït. Aquesta comparació en diferents escenaris permetrà identificar el grau de rellevància de cada un dels factors que intervenen en la fragmentació en despreniments rocosos.

- Realització d'assajos de llançament de blocs en canteres amb l'objectiu d'obtenir les velocitats, el numbre i el volum dels fragments generats. Molt poques vegades es pot obtenir aquesta informació en casos reals, de manera que la realització d'aquests assajos aporta una gran quantitat d'informació i de gran valor.

- Desenvolupament d'un mòdul de fragmentació i la seva incorporació explícita en un programa de simulació de trajectòries 3D.

 

 

 

 

 

 Referències:

Matas G., Lantada N., Corominas J. , Gili J.A., Ruiz-Carulla R., Prades A. (2017).  RockGIS: A GIS-based model for the analysis of fragmentation in rockfalls. Landslides. DOI.doi:10.1007/s10346-017-0818-7. Accepted: 13 March 2017 (in press). The final publication is available at Springer via http://dx.doi.org/10.1007/s10346-017-0818-7. Full Paper(abrir en una ventana nueva)

Ruiz-Carulla, R., Corominas, J. and Mavrouli, O. (2015). Observed changes in the block size distribution as consequence of the rockfall fragmentation. In: EGU General Assembly 2015. Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-15518,, Vienna. Abstract